W dniu 18 marca w Szkole Podstawowej  w Obidzy odbyło się uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu plastycznego  „W znajomości własnych gór nie dajmy się ubiec obcym… Idźmy tam, idźmy licznie”.

Amelia Zając, uczennica klasy I naszej szkoły, zdobyła wyróżnienie.

Jedna uczennica prezentuje dyplom wyróżnienia w konkursie plastycznym

Piękne prace na konkurs przygotowali również Lena Tomasiak oraz  Jan Górka.

Dwoje uczniów stoi na korytarzu szkoły i prezentuje dyplomy za udział w konkursie plastycznym

Serdecznie gratulujemy!