Wzorem ubiegłych lat nasza szkoła również i w tym roku przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu „Szkolny Klub Sportowy”.  Program ten jest skierowany do uczniów bez względu na wiek, płeć czy sprawność fizyczną. Jego celem jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. W naszej szkole zajęcia dwa razy w tygodniu prowadzi Pan Krzysztof Duda. SKS’y w zależności od warunków atmosferycznych są prowadzone w sali gimnastycznej, boisku przed szkołą lub na Orliku.

Uczestnicy zajęć grający w Koszykówkę

Uczestnicy zajęć grający w Koszykówkę