23 kwietnia Samorząd Uczniowski zorganizował „Dzień bez Plecaka” jako część większej inicjatywy mającej na celu edukację ekologiczną oraz promowanie proekologicznych postaw wśród uczniów. Zamiast plecaka uczniowie przynieśli książki w koszykach, taczkach, poszewkach, kasach fiskalnych, a nawet na drabinie.

K.P.