30 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy 5, pod kierunkiem wychowawczyni Anny Jasiurkowskiej-Kwaśniewicz, przygotowali montaż słowno-muzyczny, który miał na celu przybliżenie wszystkim tego ważnego wydarzenia z historii naszego

Konstytucja 3 Maja była jedną z ostatnich prób ratowania Polski przed zaborcami. Wprowadzała dziedziczność tronu, ograniczała znacząco demokrację szlachecką, gwarantowała równe prawa mieszczanom i szlachcie, brała chłopów pod opiekę państwa, wprowadzała zawodową armię, likwidowała liberum veto. Mimo że, obowiązywała jedynie 14 miesięcy, to przez wieki była symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Uczniowie zaprezentowali piękne wiersze o miłości do Ojczyzny i pieśni patriotyczne.

Pani Dyrektor podziękowała występującym uczniom oraz wychowawczyni.

Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród w konkursach zorganizowanych w ostatnim czasie.

Kolaż zdjęć przedstawiający uczniów i nauczycieli biorących udział w apelu na sali gimnastycznej z okazji Święta 3 Maja