W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas II i III biorą udział w projekcie edukacji prozdrowotnej pt.: „Zdrowo jem, więcej wiem!”

Głównym celem projektu było poznanie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem było również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.