XXI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii!” dla uczniów  kl. IV-VIII szkół podstawowych Gminy Łącko w Szkole Podstawowej im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy

23 maja 2024r. w Szkole Podstawowej w Kadczy odbył się XXI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii!” dla uczniów kl. IV – VIII szkół podstawowych Gminy Łącko.

Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej (tekstu z lukami i krzyżówki) oraz komputerowej, opartych na wiadomościach z różnych przedmiotów nauczania. Za prawidłowe odpowiedzi uczeń mógł zdobyć 175 punktów.

Ogółem w ortograficznych zmaganiach udział wzięło 9 uczniów klas V – VIII (siedem  dziewczynek i dwóch chłopców) – przedstawicieli 9 szkół podstawowych Gminy Łącko (Jazowsko, Kadcza, Kicznia, Łącko, Maszkowice, Obidza, Szczereż, Zagorzyn, Zarzecze).

Oto wyniki konkursu:

  • I miejsce – Tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Agnieszka Kaliniecki: 152pkt. (uczennica kl. VIII, SP w Maszkowicach, opiekun naukowy: Pani Marzena Żelazko-Skoczeń),
  • II miejsce – Kacper Wysopal: 147pkt. (uczeń kl. VIII, SP w Kiczni, opiekun Pani Regina Marek),
  • III miejsce – Ewa Ziemba: 144pkt. (uczennica kl. VII, SP w Zagorzynie, opiekun Pani Sabina Groń).

Komisja konkursowa w składzie: A. Mrówka, M. Żelazko-Skoczeń, U. Rusnak, K. Dziedzic, A.Kwaśniewicz, A. Szwarkowska, oceniająca wykonanie zadań konkursowych, podkreśliła bardzo wysoki poziom umiejętności ortograficznych uczniów. Serdecznie gratulujemy!

Obecni na podsumowaniu konkursu: Wójt Gminy Łącko – Pan Jan Dziedzina, Radny Powiatu Nowosądeckiego i dyrektor SP w Kiczni – Pan Jacek Kwit, dyrektor SP w Obidzy- Pani Krystyna Zygadło oraz dyrektor ZSP w Kadczy – Pani Celina Świebocka wręczyli nagrody i dyplomy dla uczniów oraz podziękowania dla nauczycieli/opiekunów.

Fundatorami nagród i upominków dla dzieci byli:

  1. Łącki Bank Spółdzielczy w Łącku;
  2. Pieniński Bank Spółdzielczy w Krościenku n/Dunajcem.
  3. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Łącku;
  4. Firma „BiurOwiec” w Starym Sączu;
  5. Rada Rodziców przy ZSP w Kadczy.

Bardzo dziękujemy.

A.Sz.

 

Uczestnicy, zaproszeni goście i opiekunowie XXI Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego

Uczestnicy, zaproszeni goście i organizatorzy XXI Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego

Wręczenie nagród w XXI Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym

Wręczenie nagród w XXI Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym

Wręczenie nagród w XXI Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym

Wręczenie nagród w XXI Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym

XXI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny - uczestnicy rozwiązują część pisemną konkursu

XXI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny – uczestnicy rozwiązują część pisemną konkursu

XXI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny - uczestnicy rozwiązują część pisemną konkursu

XXI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny – uczestnicy rozwiązują część pisemną konkursu

 XXI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny - etap w pracowni komputerowej, praca z programem ortograficznym

XXI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny – etap w pracowni komputerowej, praca z programem ortograficznym