Z okazji XXII rocznicy nadania szkole imienia bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego 29 maja 2024 roku odbyło się uroczyste święto w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy. Uroczystość rozpoczęła się w budynku szkoły od montażu słowno-muzycznego, przygotowanego przez uczniów klasy VII pod kierunkiem pani Krystyny Dziedzic i pana Piotra Matusiewicza. Uczniowie przedstawili drogę życiową oraz najważniejsze myśli i przesłania Prymasa Tysiąclecia.

Następnie uczniowie udali się na mszę św. do Kapliczki Pod Górą w Kadczy. Nabożeństwo poprowadził ks. Piotr Bieś. Uczestniczyli w nim radny pan Marek Jodłowski, sołtys pan Jan Kotas, przedstawiciele Rady Rodziców, mieszkańcy wsi oraz uczniowie i nauczyciele ZSP w Kadczy.

W dalszej części uczniowie w zespołach klasowych udali się do wybranych miejsc i świętowali Dzień Dziecka.

Kolaż zdjęć prezentujący uczestników akademii oraz mszy świętej z okazji Święta Szkoły

Kolaż zdjęć prezentujący uczestników akademii oraz mszy świętej