27 maja 2024 r. odbył się szkolny konkurs językowy, w którym wzięło udział 13 uczniów z klas V do VIII. Uczestnicy musieli zmierzyć się z pytaniami leksykalno-gramatycznymi z języka angielskiego oraz  języka niemieckiego.

Celem konkursu było:

  1. Rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim i niemieckim.
  2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
  3. Popularyzowanie języka angielskiego i niemieckiego wśród młodzieży szkolnej.
  4. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami.
  5. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z języka angielskiego i niemieckiego.

Zakres wiedzy obejmował  słownictwo oraz struktury leksykalno-gramatyczne w takich obszarach jak człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, oraz żywienie.

Wyniki konkursu:

  • I miejsce: Emilia Majerska
  • II miejsce: Martyna Kołodziej
  • III miejsce: Jacek Cebula
  • wyróżnienie: Martyna Warzecha

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie! Zachęcamy do dalszego pogłębiania swojej wiedzy językowej i udziału w przyszłych edycjach konkursu.

C.Ś, K.P

W sali komputerowej trzynastu uczestników konkursu stoi przy tablicy interaktywnej

Uczestnicy konkursu