Uczniowie klas 6-8 rozpoczęli pracę z  aplikacją Canva, wykorzystując kody dostępu otrzymane od MEN poprzez Zintegrowaną Platformę Edukacyjną (ZPE).  Po zalogowaniu do programu uzyskali dostęp do zaawansowanych narzędzi oferowanych przez Canvę.

Podczas ostatniego tygodnia w zespołach międzyklasowych intensywnie pracowali nad tworzeniem prezentacji i plakatów na temat sentencji łacińskich. Wykorzystując różnorodne szablony, elementy graficzne oraz funkcje edytorskie, tworzyli estetyczne i merytorycznie bogate prace. Aktywności rozwijały ich umiejętności w zakresie projektowania graficznego, ale również pogłębiały ich wiedzę na temat klasycznych sentencji i ich znaczenia w kulturze i języku.

Efektem tych działań są profesjonalnie wykonane materiały edukacyjne. Mogą one zostać zaprezentowane zarówno w formie cyfrowej, jak i drukowanej.

Taki sposób pracy nie tylko wzbogacił proces nauczania, ale także umożliwił uczniom zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii.

Kolaż zdjęć przedstawiających uczniów pracujących w sali komputerowej nad projektem w canvie

Uczniowie klas 6-8 pracujący w sali komputerowej nad projektem w Canvie