W dniu 21.06.2024 o godz. 8.30 w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023-2024 dla klas I-VIII. Po programie artystycznym przygotowanym przez klasę 8 nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych dla uczniów klas I-VIII. Świadectwa i nagrody wręczały: Dyrektor SCUW Pani Lucyna Citak, nasza Pani Dyrektor Celina Świebocka i Pani Elżbieta Sołtys, zastępca przewodniczącej Rady Rodziców oraz wychowawcy klas. Uroczystość zamknęła klasa siódma, która pożegnała naszych absolwentów wzruszającymi słowami i pamiątkowym upominkiem.

LINK DO WIDEORELACJI

Dyrektor szkoły i grupa młodzieży na boisku szkolnym przed szkołą podczas zakończenia roku szkolnego

Wprowadzenie pocztu sztandarowego podczas akademii na zakończenie roku szkolnego

 Uczestnicy akademii podczas śpiewania hymnu państwowego

Uczestnicy akademii podczas śpiewania hymnu państwowego

Uczestnicy akademii podczas śpiewania hymnu państwowego

Pani Dyrektor Lucyna Citak, dyrekcja szkoły, zastępca przewodniczącej rady rodziców wręczają nagrody

Pani Lucyna Citak, dyrektor szkoły, zastępca przewodniczącej rady rodziców i wychowawca wręczają nagrody