Nasza szkoła położona jest w miejscowości Obidza, w gminie Łącko, powiecie nowosądeckim, województwie małopolskim. Nosi imię profesora Kazimierza Sosnowskiego – polonisty z wyboru, turysty z zamiłowania, autora wielu przewodników turystycznych, inicjatora budowy schronisk górskich, twórcy szlaków turystycznych – m.in. Głównego Szlaku Beskidzkiego.

W przeszłości Szkołą Podstawową nr 1 w Obidzy kierowali pan mgr Antoni Paluch oraz pani mgr Bożena Paluch. Obecnie funkcję dyrektora pełni pani mgr Krystyna Zygadło.

W szkole pracowali między innymi:

  • nauczyciele: Antoni Paluch, Wanda Paluch, Bożena Paluch, Grażyna Surma, Ryszard Leśniak, Andrzej Zaremba, Państwo Buchmanowie, Stanisława Śmierciak, Tadeusz Śmierciak, pani Kwiatkowska, pani Gromala, pan Groń, Józef Słowik, Halina Słowik, Maria Bugajska, Zofia Ciesielka (Szewczyk), Zdzisława Stefańska, Janina Gancarczyk, ks. Antoni Gieroń, Józef Sychowski, Stanisława Majerska, Lucyna Borkowska, Danuta Słabaszewska, Krystyna Walkowska, Grażyna Kozieńska, ks. Stanisław Zaczyk, Stanisława Słowik, Henryk Słowik, Paulina Babik, Barbara Zaremba, Elżbieta Ciesielka, Stanisława Owsianka, Klaudia Citak,
  • pracownicy obsługi: Anna Obrzud, Władysław Obrzud, Maria Tomasiak, Edward Łabuda, Urszula Job, Maria Stawiarska, Janina Tokarczyk.

Tutaj nauki pobierali:

  • ks. Jan Kudłacz – wieloletni misjonarz w Republice Kongo, obecnie proboszcz parafii Uszew,
  • Bronisław Kozieński – poeta znany jako „Bronek z Obidzy”,
  • Mariusz Obrzud – malarz.