Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. prof. K. Sosnowskiego w Obidzy ogłasza zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram rekrutacji:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału zerowego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  • 12.02.2024 – 08.03.2024 – termin w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 15.04.2024 – 19.04.2024 – termin w postępowaniu uzupełniającym
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy:
  • 11.03.2024 – 15.03.2024 – termin w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 22.04.2024 – 24.04.2024 – termin w postępowaniu uzupełniającym
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  • do 20.03.2024 – termin w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 26.04.2024 – termin w postępowaniu uzupełniającym
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
  • do 27.03.2024 – termin w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 29.04.2024 – termin w postępowaniu uzupełniającym
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  • do 29.03.2024 – termin w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 23.04.2024 – termin w postępowaniu uzupełniającym

Krystyna Zygadło

Wniosek i załączniki do pobrania w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja do klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. prof. K. Sosnowskiego w Obidzy ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram rekrutacji:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  • 12.02. 2024 – 08.03.2024 – termin w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 15.04.2024 – 19.04.2024 – termin w postępowaniu uzupełniającym
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy:
  • 11.03.2024 – 15.03.2024 – termin w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 22.04.2024 – 24.04.2024 – termin w postępowaniu uzupełniającym
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  • do 20.03.2024 – termin w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 26.04.2024 – termin w postępowaniu uzupełniającym
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
  • do 27.03.2024 – termin w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 29.04.2024 – termin w postępowaniu uzupełniającym
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  • do 29.03.2024 – termin w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 30.04.2024 – termin w postępowaniu uzupełniającym

Krystyna Zygadło

Wniosek i załączniki do pobrania w sekretariacie szkoły.