Grono pedagogiczne:

 1. mgr Krystyna Zygadło – Dyrektor Szkoły, plastyka
 2. mgr Krzysztof Adamczyk – wychowanie fizyczne
 3. mgr Dorota Bazielich – historia, język polski,
 4. mgr Dariusz Bielak – geografia
 5. mgr Mariusz Gorczowski – muzyka
 6. lic. Iwona Gucwa – język niemiecki
 7. ks. mgr Jan Gwóźdź – religia
 8. mgr Ewa Hybel – wiedza o społeczeństwie, wychowanie w rodzinie,  edukacja dla bezpieczeństw
 9. mgr Renata Kołodziej – edukacja wczesnoszkolna,
 10. mgr Anna Majerska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 11. mgr Małgorzata Mrówka – edukacja przedszkolna, logopedia, pedagog szkolny, wychowawca oddziału przedszkolnego
 12. mgr Edyta Mysior – język polski, biblioteka,
 13. mgr Magdalena Myślak – pedagog specjalny, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 14. mgr Ilona Ociepka – edukacja wczesnoszkolna, logopedia,
 15. mgr Anna Ogórek – matematyka, przyroda,
 16. mgr Władysława Poręba – język angielski,
 17. mgr inż. Anna Sopata – doradztwo zawodowe
 18. mgr Maria Wiśniewska – psycholog
 19. mgr Magdalena Rams-Zając – matematyka, informatyka, technika
 20. mgr Karolina Majerska-Rochecka
 • wz. mgr Danuta Wyrostek – biologia
 • wz. mgr inż. Monika Dolińska-Sopata  – chemia
 • wz. mgr inż. Anna Sopata – fizyka

Wychowawcy:

 1. oddział przedszkolny – mgr Małgorzata Mrówka
 2. klasa I – mgr Renata Kołodziej
 3. klasa II – mgr Ilona Ociepka
 4. klasa III – mgr Anna Majerska
 5. klasa IV – mgr Edyta Mysior
 6. klasa V – mgr Magdalena Myślak
 7. klasa VI – mgr Dorota Bazielich
 8. klasa VII – mgr Władysława Poręba
 9. klasa VIII – mgr Anna Ogórek

Pracownicy obsługi:

 • Woźni – p. Lucyna Tokarczyk, p. Małgorzata Sopata, p. Kazimierz Gromala
 • Sekretariat – p. mgr Magdalena Zygadło