Kalendarium naszej szkoły:

 • rok 1903 – założenie szkoły jednoklasowej w prywatnym budynku w przysiółku Majerz (1 km od Dunajca), szkoła jednostopniowa,
 • lata 1906 – 08 – budowa szkoły, jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczycieli,
 • lata 1932 – 34 – dobudowa drugiej sali, trzy klasy,
 • rok szkolny 1936/37 – szkoła pięcioklasowa dwustopniowa,
 • rok 1937 – funkcjonowanie trzeciej sali w tzw. Granderowni, szkoła sześcioklasowa,
 • rok 1938 – otwarcie filii szkoły na Krupówkach, po II wojnie światowej Szkoła Podstawowa nr 2 (istniała do 2000 r.),
 • rok 1945 – szkoła siedmioklasowa,
 • lata 1952 – 68 – sale wynajmowane w budynku nadleśnictwa i gromadzkim,
 • lata 1963 – 64 – dobudowa sali lekcyjnej i kancelarii,
 • rok 1967 – zgodnie z reformą szkoła ośmioklasowa,
 • lata 1966 – 68 – budowa nowego sześcioklasowego budynku,
 • rok 1970 – budowa boiska sportowego,
 • lata 1980 – 68 – połączenie starego i nowego budynku szkoły, powstaje kuchnia i dwie sale lekcyjne, rozebrana zostaje drewniana sala     z 1932 r.,
 • rok 1987 – budowa boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej,
 • lata 1988 – 93 – budowa sali gimnastycznej,
 • rok 1998 – nadanie imienia prof. Kazimierza Sosnowskiego,
 • rok 2000 – zgodnie z reformą, szkoła sześcioklasowa,
 • lata 2001 – 04 – remont kapitalny 100 – letniego budynku, dobudowanie piętra i połączenie wszystkich budynków,
 • 2005 – kontynuacja remontu,
 • 2012 – budowa placu zabaw,
 • 2017 – zgodnie z reformą oświatową szkoła podstawowa ośmioklasowa,
 • 2019 – modernizacja kotłowni,
 • 2020 – modernizacja boiska sportowego i placu zabaw; budowa bieżni.

Liczba uczniów:

 • w latach 1903 – 1930 ok. 130 uczniów,
 • w latach 1930 – 45 ok. 200 uczniów,
 • w drugiej połowie XX w. – Szkoła Podstawowa nr 1 liczy ok. 240 uczniów,
 • w latach 70–tych ok. 290 uczniów,
 • lata 90-te ok. 200 uczniów,
 • od roku 2000 około 140 uczniów.