Informacje ogólne o szkole:

Szkoła położona jest w miejscowości Obidza, w gminie Łącko, powiecie nowosądeckim, województwie małopolskim. Nosi imię profesora Kazimierza Sosnowskiego – polonisty z wyboru, turysty z zamiłowania, autora wielu przewodników turystycznych, inicjatora budowy schronisk górskich, twórcy szlaków turystycznych – m.in. Głównego Szlaku Beskidzkiego.

W przeszłości Szkołą Podstawową Nr 1 w Obidzy kierowali między innymi: pan Mieczysław Stanuch, pani Aniela Świerat  (p.o. kierownika), pani Aniela Pogwizd, pan Józef Skorupko, pan Antoni Paluch oraz pani Bożena Paluch. Obecnie funkcję dyrektora pełni pani Krystyna Zygadło.

W szkole pracowali między innymi:

 • nauczyciele:  Anna Oleksówna, Maria Waksmundzka, Jadwiga Czaderowa, Agata Pierzga, Stanisława Adamczyk, Janina Reszczyńska, Zofia Knapczyk, Kazimiera Dominik,  Regina Nieć, Antoni Paluch, Wanda Paluch, Bożena Paluch, Grażyna Surma, Ryszard Leśniak, Andrzej Zaremba, państwo Buchmanowie, Stanisława Śmierciak, Tadeusz Śmierciak, pani Kwiatkowska, pani Gromala, pan Groń, Józef Słowik, Halina Słowik, Maria Bugajska, Zofia Ciesielka (Szewczyk), Zdzisława Stefańska, Janina Gancarczyk, ks. Antoni Gieroń, Józef Sychowski, Stanisława Majerska, Lucyna Borkowska, Danuta Słabaszewska, Krystyna Walkowska, Grażyna Kozieńska, ks. Stanisław Zaczyk, Stanisława Słowik, Henryk Słowik, Paulina Babik, Barbara Zaremba, Elżbieta Ciesielka, Stanisława Owsianka, Klaudia Citak,
 • pracownicy obsługi: Anna Obrzud, Władysław Obrzud, Maria Tomasiak, Edward Łabuda, Urszula Job, Maria Stawiarska, Janina Tokarczyk.

Tutaj nauki pobierali:

 • ks. Jan Kudłacz – wieloletni misjonarz w Republice Kongo, obecnie proboszcz parafii Uszew,
 • Bronisław Kozieński – poeta znany jako „Bronek z Obidzy”,
 • Mariusz Obrzud – malarz.

Kalendarium:

1903 – 1966
 • 1903 – założenie szkoły jednoklasowej w prywatnym budynku w przysiółku Majerz (1 km od Dunajca), szkoła jednostopniowa,
 • 1906 – 08 – budowa szkoły, jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczycieli,
 • 1931 – kierownikiem zostaje pan Mieczysław Stanuch,
 • 1932 – 34 – dobudowa drugiej sali, trzy klasy,
 • rok szkolny 1936/37 – szkoła pięcioklasowa dwustopniowa,
 • 1937 – funkcjonowanie trzeciej sali w tzw. Granderowni, szkoła sześcioklasowa,
 • 1938 – obowiązki kierownika pełni pani Aniela Świerat,
 • 1938 – otwarcie filii szkoły na Krupówkach, po II wojnie światowej Szkoła Podstawowa nr 2 (istniała do 2000 r.),
 • 1941 – kierownikiem zostaje pani Aniela Pogwizd,
 • 1945 – szkoła siedmioklasowa,
 • 1946 – kierownikiem zostaje pan Józef Skorupko,
 • 1952 – 68 – sale wynajmowane w budynku nadleśnictwa i gromadzkim,
 • 1959 r. – kierownikiem zostaje pan Antoni Paluch (wcześniej pełnił funkcję kierownika Szkoły w Obidzy – Krupówkach),
 • 1963 – 64 – dobudowa sali lekcyjnej i kancelarii,
 • 1966 – 68 – budowa nowego sześcioklasowego budynku,
1967 – 1999
 • 1967 – zgodnie z reformą szkoła ośmioklasowa,
 • 1970 – budowa boiska sportowego,
 • 1980 – 81 – połączenie starego i nowego budynku szkoły, powstaje kuchnia i dwie sale lekcyjne, rozebrana zostaje drewniana sala z 1932 r.,
 • 1984 r. – dyrektorem zostaje pani Bożena Paluch,
 • 1987 – budowa boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej,
 • 1988 – 93 – budowa sali gimnastycznej,
 • 1998 – nadanie imienia prof. Kazimierza Sosnowskiego,
2000 – 2016
 • 2000 – zgodnie z reformą szkoła sześcioklasowa,
 • 2001 – 04 – remont kapitalny 100-letniego budynku, dobudowanie piętra i połączenie wszystkich budynków,
 • 2005 – kontynuacja remontu,
 • 2012 – budowa placu zabaw,
 • 1 IX 2012 – dyrektorem zostaje pani Krystyna Zygadło
 • 2013/2014 – Ministerstwo Edukacji Narodowej nadaje szkole tytuł „Szkoła w Ruchu”,
 • 2014/2015 – szkoła otrzymuję certyfikat UNICEF „Szkoły społecznie zaangażowanej”,
2017 – nadal
 • 2017 – zgodnie z reformą oświatową szkoła podstawowa ośmioklasowa,
 • 2019 – modernizacja kotłowni,
 • 2020 – modernizacja boiska sportowego i placu zabaw; budowa bieżni i skoczni do skoku w dal,
 • 2020 – szkoła otrzymuje tytuł „Europejska Szkoły eTwinning 2020 – 2021”,
 • 2024 – modernizacja toalety na dolnym korytarzu – dostosowanie do osób niepełnosprawnych.

Liczba uczniów:

 • 1903 – 1930 ok. 130 uczniów,
 • 1930 – 45 ok. 200 uczniów,
 • w drugiej połowie XX w. – Szkoła Podstawowa Nr 1 liczy ok. 240 uczniów,
 • w latach 70–tych ok. 290 uczniów,
 • lata 90-te ok. 200 uczniów,
 • od roku 2000 liczba uczniów waha się od 108 – 140.