W naszej szkole, od roku szkolnego 2016/2017, działa Szkolne Koło Wolontariatu. Pracę koła koordynują panie: p. mgr Renata Kołodziej
i p. mgr Władysława Poręba.

Celem koła jest:

 • Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii i tolerancji.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

SKW bierze udział w różnych akcjach, np. „Odkręć się na dobro”, „Kredkobranie”, „Szczoteczki i pasta dla dzieci z Zambii” i wiele innych. Wykonuje i dostarcza kartki świąteczne z życzeniami dla osób, którym problemy zdrowotne utrudniają chodzenie do kościoła. Organizuje zbiórkę karmy dla zwierząt. Prowadzi naukę tańca na przerwach dla młodszych uczniów. Współpracuje z Sądeckim Centrum Wolontariatu.

Program Szkolnego Koła Wolontariatu (pdf,417 KB)