1. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Obidzy
  2. Program wychowawczo-profilaktyczny