Skład Zarządu Rady Rodziców:

  • przewodnicząca – p. Joanna Kozieńska
  • zastępca – p. Dorota Podosek
  • skarbnik – p. Marzena Klag
  • sekretarz – p. Karolina Tomasiak