Zajęcia prowadzone w szkolnej świetlicy mają na celu:

  • zapewnienie opieki dydaktyczno–wychowawczej dzieciom przychodzącym do świetlicy szkolnej,
  • wspieranie ich w kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych,
  • kształtowanie umiejętności racjonalnego pobytu w świetlicy z wykorzystaniem czasu na naukę, zabawę oraz rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań.

Godziny pracy świetlicy:

  • poniedziałek – 11.40 – 15.40
  • wtorek – 12.40 – 15.40
  • środa – 11.40 – 15.40
  • czwartek – 12.40 – 15.40
  • piątek – 11.40 -15.40

Opiekę nad uczniami podczas zajęć świetlicowych pełnią następujący nauczyciele: mgr Renata Kołodziej, mgr Magdalena Rams-Zając, mgr Anna Ogórek

Zwolnienia dziecka z zajęć świetlicowych może dokonać rodzic, który przedkłada nauczycielowi informację pisemną. Druki zwolnień dostępne są w świetlicy.

R.K., A.O., M.R-Z.