Program profilaktyczny – „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
Jego celem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej, oraz zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich jak i postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Programem została objęta klasa IV.
Program koordynowany przez pedagoga i wychowawców.