Ogólnopolski projekt edukacyjny „Powstańcy’ 44 – pamiętamy!”

 

Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać.”

Jan Stanisław Jankowski

 

W styczniu zakończyliśmy kilkumiesięczną realizację Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Powstańcy ‘ 44- pamiętamy!”. Nasze działania skoncentrowały się   na zaznajomieniu uczniów z dziedzictwem uczestników Powstania Warszawskiego  i materialnym wsparciu wciąż żyjących bohaterów.

W ramach projektu odbył się Szkolny Konkurs Plastyczno- Historyczny  pod hasłem „ Dni walki i chwały”. Uczennica klasy ósmej wzięła udział w Konkursie Tematycznym „Akcja Burza, Armia Krajowa w walce o niepodległość przeciw dwóm totalitaryzmom” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego i zakwalifikowała się do etapu rejonowego.  Przygotowana została gazetka ścienna eksponująca codzienność w czasie powstania. Podczas lekcji języka polskiego omawiano poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz fragmenty prozy Mirona Białoszewskiego i Melchiora Wańkowicza. Na lekcjach historii poszerzano wiedzę o genezie i przebiegu powstania. Zorganizowana została zbiórka pieniędzy wspierająca kampanię BohaterON. Zebrana kwota to 362 zł. Na zakończenie projektu uczniowie klasy ósmej w strojach z czasów II wojny światowej, wypożyczonych od Stowarzyszenia „Żandarmeria”, przedstawili pod hasłem „Jeśli pamiętasz, jesteśmy” prezentację obrazującą zryw niepodległościowy i świadectwo bezprzykładnego bohaterstwa i ofiarności tysięcy warszawiaków.

 Maria Pancerz

Renata Sady