W poniedziałek 4 września 2023 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/2024. Uroczystość w szkole poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym.

Następnie spotkaliśmy się wszyscy w sali gimnastycznej w budynku szkoły. Uroczystość rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego. Pani Dyrektor Janina Bochniarz serdecznie przywitała wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników oraz przybyłych na spotkanie rodziców.

Szczególnie gorąco przywitaliśmy w murach naszej szkoły pierwszoklasistów. Pani Dyrektor życzyła wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym.

Uczniowie klasy VII i VIII pod kierunkiem pani Barbary Kościółek przygotowali krótką część artystyczną. Słowami wierszy pożegnali wakacje i przywitali szkołę. Wspominaliśmy również 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętamy o tylu tragicznych ofiarach, które wojna pochłonęła. Pamiętamy o naszych bohaterach, którzy niezłomnie walczyli o Polskę i świat na tylu frontach wojennych.

Cała społeczność szkolna – uczniowie, rodzice oraz nauczyciele złożyli Pani Janinie Bochniarz, która od 1 września 2023 r. objęła funkcję Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku, życzenia wielu sił i wytrwałości na tym odpowiedzialnym stanowisku.

Do życzeń tych dołączyła się również Pani Lucyna Citak – Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych, która przybyła na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego do naszej szkoły.

Następnie uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami, którzy przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz w szkole. Dzieliliśmy się też swoimi wakacyjnymi wspomnieniami.

Życzymy wszystkim pogody ducha na cały rok szkolny.