W dniach 14-15 września Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz „Słodki początek roku”, z którego dochód (436 zł i 7 gr) będzie przeznaczony na działalność SU.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizowaniu kiermaszu.

Tydzień wcześniej odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego:

  • przewodniczącą została – Gabriela Łabuda z klasy VIII,
  • zastępcą – Michał Kudrawczuk z klasy VII,
  • skarbnikiem – Agnieszka Walkosz z klasy VIII.

Uczniowie wybrali na opiekuna Samorządu pana Krzysztofa Adamczyka.

Dziękujemy poprzedniemu Zarządowi i jego opiekunkom – pani Karolinie Majerskiej-Rocheckiej oraz pani Władysławie Porębie za pracę na rzecz rozwijania samorządności.

Opiekun SU, K.A.