Program „Laptop dla ucznia” jest realizowany  przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jego celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w nauce, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań.

Program zakłada, że każdy uczeń klasy czwartej szkoły podstawowej otrzyma na własność bezpłatny laptop. W naszej szkole ze wsparcia Ministerstw Cyfryzacji skorzystało szesnaścioro uczniów.

A.M.