10 października 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy odbyła się XXII edycja Zlotu Turystyczno-Krajoznawczego „Młodzież z Chrystusem w III Tysiącleciu” dla uczniów szkół podstawowych. W wydarzeniu tym udział wzięło sześć szkół z terenu Gminy Łącko. Naszą szkołę reprezentował siedmioosobowy zespół uczniów klasy VI wraz z opiekunami, p. D. Bazielich i M. Myślak.

Zlot rozpoczęliśmy od pieszej wędrówki do miejsca spotkania uczestników przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach. Przeszliśmy trasą Brzyna – Cebulówka – Maszkowice. Droga była trudna, ale nie dla naszych młodych turystów. Nie przeszkadzała nam nawet mgła, po drodze rozmawialiśmy, śmialiśmy się i śpiewaliśmy piosenki. Kiedy dotarliśmy na miejsce, spotkaliśmy się z kolegami i koleżankami z innych szkół. Następnie Wójt Gminy Łącko przywitał wszystkich uczestników i przeszliśmy na Górę Zyndrama. Tam wspólnie odmówiliśmy różaniec, a potem nastąpiła prezentacja drużyn oraz gry i zabawy integracyjne.

Na koniec Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kadczy wręczyła uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz podziękowała opiekunom grup za ich zaangażowanie i podtrzymywanie wieloletniej tradycji.

D.B.