16.10.2023 r. obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczystość poprzedziły dwa konkursy: Szkolny konkurs plastyczny Na turystycznym szlaku, Szkolny konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły.

Obchody tego dnia rozpoczęliśmy w sali gimnastycznej pieśnią turystyczną szkoły. Następnie uczniowie kl. VI przypomnieli biografię patrona – Kazimierza Sosnowskiego.

Z kolei prowadząca pani D. Bazielich przedstawiła wszystkim uczestnikom wyniki szkolnych konkursów, związanych z naszym Patronem. Zwycięzcom pogratulowaliśmy gromkimi brawami.

Potem odbył się przegląd piosenek turystycznych, w którym wzięli udział uczniowie klas II – VIII. Każda klasa zaprezentowała wybraną przez siebie piosenkę. Głos niósł się szerokim echem po całej szkole, a wspólnemu śpiewaniu towarzyszyła radość.

Następnie pani A. Majerska przeprowadziła krótki quiz, sprawdzający wiedzę o naszym Patronie Szkoły – profesorze Kazimierzu Sosnowskim. Uczniowie wykazali się świetną znajomością biografii Patrona.

Po części artystycznej udaliśmy się na plac festynowy, gdzie czekali na nas Rodzice z pysznym poczęstunkiem. Po posiłku odbyły się wspólne gry i zabawy integracyjne.

Serdecznie dziękujemy Związkowi Podhalan Oddział w Obidzy za udostępnienie placu festynowego.

D.B., E.M., A.M.