Modernizacja toalety pod potrzeby osób z niepełnosprawnością

w Szkole Podstawowej w Obidzy

Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie na realizację projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

W ramach projektu w naszej szkole będą prowadzone prace adaptacyjne toalety dla osób z niepełnosprawnościami polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych i budowlanych, modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej, a także wykonaniu instalacji przyzywowej.

Celem projektu jest poprawa dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnością.
W efekcie zrealizowanego projektu, osoby niepełnosprawne będą mogły w pełni samodzielnie i bezpiecznie korzystać z toalety.

Termin realizacji projektu: do 31 marca 2024 r.

Kwota dofinansowania z PFRON: 41 968,92 zł.

Całkowita wartość zadania: 52 461,92 zł.