4 stycznia uczniowie klas I – III uczestniczyli w kolejnych zajęciach w ramach Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła. Tym razem były to zajęcia na temat „Magii dobroci”.

W czasie zajęć z prelegentem uczniowie przypomnieli sobie kim był święty Mikołaj i co zrobił dobrego dla innych. Ponadto uczniowie poznali sylwetki i działalność takich osób, jak: Matka Teresa z Kalkuty czy pani Martyna Wojciechowska. Omówili znaczenie pracy strażaka, lekarza, nauczyciela, ratownika i policjanta.

Następnie uczniowie obejrzeli film pod tytułem „Świąteczna niespodzianka”. Film swoją tematyką ściśle wiązał się z tematem prelekcji. Zwracał on bowiem uwagę na:

  • czynienie dobra,
  • pomaganie innym,
  • wynagradzanie za zło, które się wyrządziło bliźniemu,
  • pielęgnowanie więzi rodzinnych.

Film nauczył dzieci, że cel nie zawsze uświęca środki, że dobre uczynki powracają, a błędy są nieuniknione – ważne by wyciągać z nich właściwe wnioski.

Wychowawcy