12 grudnia 2023 r. uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawczynią wzięli udział w uroczystym Pasowaniu na Czytelnika.

Pani bibliotekarka przypomniała uczniom regulamin biblioteki szkolnej, zasady poszanowania książek oraz przedstawiła „Prośby Książki”.

Uczniowie klasy I poznają prośby książki i zasady korzystania z biblioteki.

Wizyta w bibliotece.

Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, które przypieczętowali odciskiem palca, że będą po książki sięgać z radością, bo czytanie daje wiedzę i jest wielką przyjemnością.

Następnie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki.

Także tego dnia pierwszoklasiści w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” przygotowanej przez Instytut Książki otrzymali Wyprawkę Czytelniczą.

Głównym celem uroczystości było: zachęcenie najmłodszych uczniów, rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania, do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania, a także rozbudzenie w dzieciach miłości do czytania, zachęcanie rodziców i opiekunów do wspólnego czytania z dzieckiem i budowania w ten sposób trwałych więzi.

Pierwszoklasiści stoją w bibliotece. Są odświętnie ubrani. W ręce trzymają dyplomy i książki.

Pasowanie na czytelnika.

Uroczystość  przebiegła w przyjaznej atmosferze.

Mam nadzieję, że biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

Opiekun biblioteki szkolnej E.M.