W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny STOP PRZEMOCY REALNEJ I WIRTUALNEJ dla klas IV – VIII. Celem konkursu było zwiększenie świadomości uczniów w zakresie przemocy i nękania w tym cybernękania. Ponadto zwiększenie wiedzy w zakresie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy.

Komisja oceniająca prace wyłoniła następujące miejsca:

  • I miejsce – Julia Basiaga – klasa V,
  • II miejsce – Honorata Obrzud oraz Marta Tomasiak – klasa IV,
  • III miejsce – Julia Kozieńska oraz Wiktoria Owsianka – klasa IV,
  • wyróżnienia otrzymały: Patrycja Kiklica – klasa IV oraz Anna Lizoń – klasa – IV.

Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej