26 stycznia uczniowie klasy III uczestniczyli w akcji Zimowe Ptakoliczenie 2024. Akcję tę prowadzi Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Po zapoznaniu się z sylwetkami ptaków, jakie możemy spotkać zimą w Obidzy, wyruszyliśmy w teren. Zaopatrzeni w lunetę i lornetkę udaliśmy się w kierunku Majdana. Pogoda niezbyt nam sprzyjała. Ptaki też jakby się pochowały przed nami, mimo tego naszą wyprawę możemy uznać za udaną. Zaobserwowaliśmy bowiem dużą grupę sikor w krzewach rosnących pod lasem. Podczas całego spaceru doliczyliśmy się czterdziestu siedmiu bogatek.

Po powrocie do szkoły zauważyliśmy jeszcze chmarę ptaków, które siedziały wysoko na drzewach obok boiska szkolnego. Doliczyliśmy się ich 34. Niestety, nie udało się nam oznaczyć gatunku, gdyż ptaki jak szybko się pojawiły, tak szybko odleciały w kierunku lasu.

Akcja ma na celu przede wszystkim edukację na temat ptaków oraz uwrażliwianie uczestników na przyrodę.

A. M.