W tym roku szkolnym klasa II brała udział w programie edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”, którego celem jest:
  • uporządkowanie informacji na temat zdrowia,
  • kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,
  • uświadomienie, że palenie tytoniu jest szkodliwe,
  • uwrażliwienie na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,
  • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą w ich obecności.

Program składał się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

  1.  Co to jest zdrowie?
  2. Od czego zależy nasze zdrowie?
  3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
  4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
  5. Nie pal przy mnie, proszę.
Na zajęciach stosowano metody aktywizujące np. burzę mózgów, odgrywanie ról, układanki, krzyżówki. Dzieci pracowały często w grupach. Na zakończenie stworzyły własne plakaty „Nie pal przy mnie, proszę”.
I. O.