6 lutego 2024 roku obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Pomysłodawcą i patronem tego wydarzenia jest Komisja Europejska. Święto to ustanowiono w 2004 roku i obchodzone jest na całym świecie.

Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu:

  • inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,
  • zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online,
  • promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Nasza szkoła również dołącza do tej akcji, a 6 lutego jest wstępem do wielu działań, które potrwają aż do końca marca. W dniu dzisiejszym odbyły się lekcje związane z bezpieczeństwem w sieci. W marcu uczniowie klas młodszych będą uczestniczyć w lekcjach on-line zorganizowanych przez DBI:

  • Sieciaki – poznaj bezpieczny Internet!
  • Sieciaki – pięć zasad bezpieczeństwa!
  • Sieciaki – Internet bez przesady.

A. M.