„Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym. Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.” (J. Iwaszkiewicz)

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Już przed feriami zimowymi uczniowie klas IV, V, VI, VII włączyli się w obchody tego święta i przygotowali okolicznościowe plakaty tematyczne oraz w ramach lekcji języka polskiego rozmawiali o potrzebie troski o język ojczysty.

Prace uczniów zostały wyeksponowane a górnym korytarzu.

                                                                                                                                                  E.M. D.B.