„Papieros to wróg nasz, zdrowie zabiera”

W roku szkolnym 2023/2024 dzieci z oddziału przedszkolnego  realizowały  program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu było wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia  w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Dzieci zostały zapoznane ze szkodliwością wynikającą z palenia papierosów oraz przebywania w towarzystwie palących. W ramach programu zrealizowano zajęcia warsztatowe o źródłach dymu, skutkach palenia papierosów. Podczas realizacji programu dzieciom towarzyszyła piosenka o Dinusiu – maskotce programu. Dzieci malowały źródła dymu, portrety Dinka – prace były eksponowane na korytarzu szkolnym. Dzieci obserwowały także rodzaje dymów z komina, spaliny samochodowe podczas spacerów.

                                                                                                                                  M.M