W dniu 7 marca Szkolne Koło Wolontariatu spotkało się z opiekunami w celu podsumowania działalności w I półroczu i zaplanowania  działań na kolejne miesiące. Spotkanie to miało również zrelaksować i zintegrować grupę, gdyż odbyło się w atmosferze przyjaznej rywalizacji na torze kręgielni. To był dobry czas dla nas wszystkich.

R. K., W. P.