Tego roku klasa I realizowała zagadnienia programu edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, który skupiał się na kształtowaniu świadomości uczniów na temat zasad bezpieczeństwa w różnych obszarach życia. Program ten obejmował naukę zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole oraz w Internecie.

W trakcie realizacji programu prowadziliśmy szereg działań mających na celu przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem. Dodatkowo, zwracaliśmy uwagę na bezpieczne zachowania w szkole, szczególnie podczas zajęć sportowych i wycieczek szkolnych. Uczniowie uczestniczyli w symulacjach sytuacji awaryjnych oraz pogadankach na temat sposobów reagowania w przypadku wypadków czy niebezpiecznych sytuacji.

Podsumowując realizację tematyki o bezpieczeństwie uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa otrzymując Certyfikat” Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

R. K.