„W ZNAJOMOŚCI WŁASNYCH GÓR NIE DAJMY SIĘ UBIEC OBCYM…,

IDŹMY TAM, IDŹMY LICZNIE”.

Kazimierz Sosnowski

W  Szkole Podstawowej Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w  Obidzy spotkaliśmy się już po raz ósmy na podsumowaniu Gminnego Konkursu Plastycznego i Literackiego.

Celem tego konkursu jest budzenie wrażliwości na piękno naszej Małej Ojczyzny – Beskidów, Pienin i Gorców, propagowanie aktywnego wypoczynku w górach, promowanie dokonań Patrona Szkoły, Kazimierza Sosnowskiego, rozwijanie umiejętności polonistycznych oraz plastycznych, promowanie osiągnięć uczniów.

Organizatorami konkursu były: p. Anna Majerska, p. Edyta Mysior, p. Dorota Bazielich.

Swoją obecnością zaszczycili nas: radna Obidzy – p. Maria Słowik, sołtys Obidzy – p. Krzysztof Kawecki, lokalny artysta-malarz – p. Mariusz Obrzud oraz uczniowie biorący udział w konkursie, ich opiekunowie, a także przedstawiciele Rady Rodziców naszej szkoły.

Udział w tym konkursie wzięli uczniowie z dziesięciu szkół  naszej gminy:  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku, Szkoły Podstawowej w Szczereżu, Szkoły Podstawowej w Obidzy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku,  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy, Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, Szkoły Podstawowej w Zagorzynie, Szkoły Podstawowej w Zabrzeży, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku i Szkoły Podstawowej w Maszkowicach.

Wyniki  konkursu plastycznego

W Konkursie Plastycznym „Zima w górach” kl. I – III zgłoszono 36 prac, a rozstrzygnięcia dokonała komisja konkursowa w składzie: p. Janina Koza i p. Mariusz Obrzud.

Komisja przyznała następujące miejsca:

 • I miejsce – Jan Klimek (Jazowsko), Edyta Hejmej (Czarny Potok)
 • II miejsce – Miłosz Majewski (Czarny Potok), Oliwier Mozdyniewicz (Łącko)
 • III miejsce – Gabriela Twardowska (Łącko), Aleksandra Owsianka (Obidza)
 • wyróżnienia otrzymali: Nikola Myjak-Zasadni (Zabrzeż), Santiago Szczerba (Maszkowice), Amelia Zając (Kadcza), Julia Matuła (Szczereż), Jakub Szlęk (Zarzecze), Kamila Duda (Zagorzyn), Filip Rdzawski (Łącko)

Galeria prac nagrodzonych.

Wyniki konkursu literackiego

W Konkursie Literackim klas IV – VIII zgłoszono 23 wypracowania. Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie: p. Rozalia Grońska, p. Edyta Mysior i p. Dorota Bazielich.

W kategorii klas IV – VI uczniowie pisali list na temat: „Strach ma wielkie oczy”, w którym opowiedzieli przygodę przeżytą na turystycznym, beskidzkim szlaku.

Komisja przyznała następujące miejsca:

 • I miejsce – Alicja Staśko (Jazowsko), Zuzanna Kozieńska (Obidza)
 • II miejsce – Joanna Bober (Jazowsko), Krzysztof Lizoń (Obidza)
 • III miejsce – Julia Szkaradek (Jazowsko), Julia Basiaga (Obidza)
 • wyróżnienie otrzymała Agata Śliwińska z Zabrzeży.

W kategorii klas VII – VIII uczniowie pisali opowiadanie na temat: „Nie taki diabeł straszny, jak go malują”.

Komisja przyznała następujące miejsca:

 • I miejsce – Gabriela Łabuda (Obidza)
 • II miejsce – Ilona Tomasiak (Obidza)
 • III miejsce – Karolina Łatka (Obidza)
 • wyróżnienie otrzymali: Magdalena Grońska (Jazowsko) i Hubert Gołaszewski (Zagorzyn)

Serdecznie dziękujemy uczniom oraz nauczycielom – opiekunom za trud oraz zaangażowanie włożone w przygotowanie prac.

W dniu podsumowania wręczono nagrody uczestnikom oraz rozdano dyplomy. Przekazano również podziękowania członkom komisji konkursowych, a także wszystkim nauczycielom, którzy podjęli się trudu przygotowania uczniów do konkursu.

Uroczystość uświetnili uczniowie kl. VI i VII, którzy śpiewem piosenek turystycznych, przy wtórze gitar, wprowadzali nas w nastrój tematyki konkursowej.

Podziękowania dla sponsorów

Dyrektor Szkoły i organizatorzy wyrażają szczere podziękowania sponsorom nagród: Radzie Rodziców, Radnej Obidzy – p. Marii Słowik, Firmie Bielak Active,  Centralnemu Ośrodkowi Turystyki Górskiej w Krakowie a także Radzie Rodziców za poczęstunek oraz p. Krzysztofowi Kaweckiemu za pomoc w organizacji i udostępnienie nagłośnienia.

Udział uczniów w tym konkursie to wyraz ogromnej świadomości swojej Małej Ojczyzny, którą warto zachować dla następnych pokoleń. Wyrazem tego niech będzie cytat z pracy uczennicy, Zuzanny Kozieńskiej:

„Ludzie daleko wyjeżdżają, a na miejscu są takie piękne widoki i cudowna szata przyrody, czego często nie doceniamy. Polecam Ci wybrać się na […] przechadzkę, gdyż można poznać i pooglądać wiele zakątków otaczającego nas świata”.

Anna Majerska, Edyta Mysior, Dorota Bazielich