W roku 2023/2024 uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w projekcie KinoSzkoła, Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej i Społecznej. Głównym celem programu jest:

  • kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt z dziełami filmowymi,
  • wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat wartości,
  • rozwijanie kultury i zrozumienia różnorodnych aspektów świata.

Uczniowie klas I – VIII uczestniczyli w trzech seansach filmowych dobranych odpowiednio do ich wieku. Przed każdą projekcją filmową odbywały się warsztaty wprowadzające uczniów w dane zagadnienie. Filmy poruszały współczesne problemy dzieci i młodzieży. Aktywne uczestnictwo w programie KinoSzkoła pomogło im w podnoszeniu własnej samooceny i pogłębianiu empatii. Do wszystkich filmów, wychowawcy otrzymywali drogą mailową gotowe scenariusze zajęć, które wykorzystywali w pracy z uczniami.

Projekt KinoSzkoła cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności uczniowskiej, mamy nadzieję, że w kolejnych latach również weźmiemy w nim udział.

Magdalena Myślak