Cele Światowego Dnia Wody

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Z tej okazji Polska Akcja Humanitarna zaprosiła szkoły do wspólnej akcji „Światowy Dzień Wody z PAH”. W tym roku akcja przebiegała pod hasłem „Woda dla pokoju”, a jej celem było szerzenie świadomości o tym, że:

  • dostęp do czystej wody to prawo człowieka,
  • na świecie 785 milionów ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej,
  • jesteśmy za to współodpowiedzialni,
  • oszczędzanie wody to za mało.

Uczestnicy akcji mogli skorzystać z dwóch ścieżek tematycznych: „Wirtualnej wody” i „Dostępu do wody”. My wybraliśmy ścieżkę pierwszą, czyli „Wirtualną wodę”.

Przebieg zajęć

Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się, że woda jest potrzebna do produkcji jedzenia, ubrań i innych rzeczy. Zauważyli zależność pomiędzy własną konsumpcją a wodą.

Troje uczniów porządkuje obrazki, na których są narysowane: prysznic, wanna, czekolada, spodnie, laptop, wołowina.

Uczniowie porządkują obrazki.

To, co najbardziej zaskoczyło trzecioklasistów, to ilość wody, jaką zużywamy do wyprodukowania jednego laptopa. Nikt się nie spodziewał, że jest to aż 26 720 litrów wody. Uczestnicy akcji dziwili się, że my Polacy korzystamy z zasobów wodnych innych państw. Ale po przeczytaniu metek swoich ubrań, okazało się, że jest to prawdą. Dlaczego? Niektóre ubrania wyprodukowano w Chinach i Egipcie, a to oznacza zużycie wody tychże państw.

Na koniec zajęć uczniowie wykonali gazetkę na temat „Czy wiesz, ile wody jest w twoim burgerze?

Gazetka pokazuje etapy powstawania burgera oraz ilość wody zużytą do wykonania jednego burgera.

Gazetka wykonana podczas lekcji.

Okazuje się, że do wyprodukowania jednego burgera potrzeba 2309 litrów, z czego 2300 litrów potrzeba na wyprodukowanie porcji wołowiny. Zapamiętajmy, że najmniej wody zużywamy do wyprodukowania rzeczy mało przetworzonych.

Nasz apel

Zachęcamy wszystkich do podejmowania następujących działań:

  • dbania o swoje rzeczy,
  • naprawiania rzeczy zepsutych, nie kupowania nowych,
  • nie kupowania tego, co jest zbędne,
  • spożywania produktów mało przetworzonych.

Zapamiętajmy! Ilość zasobów wody pitnej na świecie zależy od każdego z nas.

Naszą edukację o wodzie kontynuowaliśmy podczas zajęć pozalekcyjnych. Członkowie koła przyrodniczego wykonali gazetkę pod tytułem „Ile wody jest w Twoim pokoju”. Z gazetką tą można się zapoznać na szkolnym korytarzu. Zapraszamy do jej obejrzenia.

A. M.