Uczniowie klasy VIII i VII, w ramach utrwalenia wiadomości z historii, przygotowali pudełka, w których zamknęli wybrane przez siebie wydarzenia historyczne. W klasie VII były to wydarzenia z okresu I wojny światowej, a w klasie VIII życie codzienne w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Okazuje się, że historii możemy uczyć się na wiele sposobów. Czytamy książki, studiujemy mapy, zwiedzamy zabytki, muzea, ale możemy też historię zamknąć w pudełku.

Pomysły i realizacja przerosły nasze oczekiwania. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością. W bardzo ciekawy sposób przedstawili zgromadzone informacje.

Młodym miłośnikom historii gratuluję zapału i pięknych prac.

D. B.