Czy jeden głos może coś zmienić? Na takie pytanie uczniowie klasy III szukali odpowiedzi podczas piątkowej lekcji. Odbyła się ona w ramach projektu „Młodzi obywatele. Jak poznać kraj, w którym mieszkamy?”.

Najpierw trzecioklasiści obejrzeli film na temat wyborów, potem szukali odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie lekcji. Następnie uczniowie wysłuchali opowiadania pod tytułem „Historia Miasteczka”.

Po części teoretycznej, nastąpiła część praktyczna. Uczniowie wcielili się w role  mieszkańców Miasteczka i musieli przygotować:

  • inicjatywę społeczną,
  • inicjatywę polityczną,
  • protest obywatelski.
Inicjatywa społeczna

Pierwszej grupa miała utworzyć nową, upragnioną przestrzeń dla mieszkańców i opisać ją lub narysować. Uczniowie musieli również pomyśleć, co i kto będzie potrzebny, aby zrealizować tę inicjatywę.

Członkowie grupy wymyślili „Szkołę dla psów i kotów” oraz boisko szkolne. Przyświecało im hasło „Lepsza Polska, lepsza wieś”.

Inicjatywa polityczna

Z kolei druga grupa musiała utworzyć komitet wyborczy, wymyślić program i hasło. Powstał komitet „Pomysłowe dzieciaki”, którego hasło brzmi „Łączymy się razem. Pomagamy Wam”. W programie komitetu znalazły się następujące punkty:

  • przywrócenia szkół, przedszkoli i szpitala,
  • rozdanie określonej ilości pieniędzy potrzebującym osobom,
  • przywrócenie miejscowości dawnych barw,
  • zbiórki charytatywne dla niepełnosprawnych osób.
Protest obywatelski

Trzecia grupa miała zaprotestować przeciwko niekorzystnym zmianom, jakie zachodzą w Miasteczku. Protestujący uczniowie musieli wymyślić cel, miejsce, termin i hasło protestu. Uczniowie manifestowali swoje niezadowolenie z likwidacji placu zabaw i szkoły. Cel, jaki im przyświecał brzmiał: „Chcemy pomóc innym rodzinom”, a hasło „Szkoła to obowiązek”.

Uczniowie dużo dyskutowali w czasie zajęć, gdyż zadania okazały się dość trudne, jednak wszyscy spisali się na medal.

A. M.