19.04.2024 r. uczennice klasy V, Julia Basiaga i Zuzanna Kozieńska, wzięły udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o historii Sądecczyzny, zainteresowanie historią, bogatą tradycją, duchowym i materialnym dziedzictwem regionu, a także uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Sądecczyzny.

Wojewódzki Konkurs Historyczny jest trzystopniowy.

Pierwszy stopień to etap szkolny, gdzie uczennice napisały pracę na jeden z tematów wskazanych w regulaminie i rozwiązały pisemny test.

Drugi stopień to etap rejonowy, w którym także rozwiązywały pisemny test.

Trzeci stopień to etap wojewódzki (finałowy), gdzie rozwiązały pisemny test i odpowiadały na pytania w części ustnej.

Julia i Zuzia uzyskały tytuł finalisty tego konkursu.

Naszym finalistkom serdecznie gratulujemy!

Dwie uczestniczki konkursu stoją przed salą, w której będzie część pisemna konkursu.

Uczestniczki konkursu podczas finału.

D. B.