19 kwietnia nasza szkoła przyłączyła się do obchodów upamiętniających 81 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Społeczność uczniowska wzięła udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile 2024” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W ramach akcji uczniowie wykonali papierowe, żółte żonkile, które są symbolem pamięci, szacunku i nadziei.

Wychowawcy oraz nauczyciel historii przeprowadzili w klasach lekcje tematyczne, korzystając z materiałów edukacyjnych dostosowanych do przedziału wiekowego uczniów, przygotowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wspólnie udowodniliśmy, że Łączy Nas Pamięć!

Uczniowie naszej szkoły prezentują się z wykonanymi żonkilami. Z prawej strony uczniów jest napis "19 kwietnia 1943 Powstanie w getcie warszawskim". Pod zdjęciem jest napis "Bierzemy udział w akcji Żonkile". Niżej napisu znajduje się logo Muzeum Historii Żydów.

Akcja „Żonkile” w naszej szkole.

M. M.