Jedenastego kwietnia uczniowie klasy szóstej rozpoczęli realizację projektu „Już pływam”. Dwanaścioro uczniów uczy się pływania od podstaw bądź też doskonali swoje umiejętności pływackie pod okiem instruktorów z Pływalni Limanowskiej.

Dziewczynki uczą się pływania pod okiem instruktora.

Nauka pływania.

Projekt „Już pływam” ma na celu:

  • mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych ludzi po zakończeniu zajęć lekcyjnych,
  • upowszechnianie kultury fizycznej w regionie,
  • promowanie aktywności ruchowej,
  • uczenie bezpiecznego zachowania się w wodzie.
Uczestnicy projektu stoją przed pływalnią.

Uczestnicy projektu.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”