W ramach realizacji programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” uczniowie klasy pierwszej nauczyli się, w jaki sposób poprawnie zgłaszać sytuacje zagrożenia życia. Poznali również kolejność czynności w udzielaniu podstawowej pomocy przedmedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania oddechu ratowniczego. Poprzez praktyczne ćwiczenia oraz pokazy, nabyli umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Pierwszoklasiści uczą się wykonywać oddechy ratownicze.

Oddechy ratownicze.

Ponadto, w trakcie programu uczniowie zapoznali się z zasadami korzystania z folii ratunkowej jako środka zabezpieczającego w przypadku wypadków.

Pierwszoklasiści uczą się jak zakładać folię ratunkową poszkodowanej osobie.

Praktyczne wykorzystanie folii ratunkowej.

R. K.