10 maja 2024 roku, w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu,  odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego „Bakałarz 2024”. Wzięli w nim udział dwaj uczniowie klasy trzeciej: Maciej Lizoń i Konrad Słowik.

Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny „Bakałarz 2024” przebiegał w dwóch etapach i w trzech kategoriach (klasa I, klasa II, klasa III).

Etap pierwszy

Pierwszy etap trwał od października do lutego. W tym czasie, co miesiąc, uczniowie wykonywali w szkole zadania przygotowane przez organizatorów konkursu, czyli Wydawnictwo „Promyczek” i Pałac Młodzieży w Nowym Sączu.

Wypełnione karty wychowawca klasy III przesłał do Wydawnictwa „Promyczek”, co było równoznaczne ze zgłoszeniem uczniów do konkursu. Jak podają organizatorzy, nadesłano 92 zgłoszenia z klas trzecich. Komisja konkursowa zakwalifikowała do finału 44 uczniów, w tym obydwu uczniów zgłoszonych z naszej szkoły.

Dwaj chłopcy stoją w Sali Plenarnej Sądeckiego Ratusza przed banerem konkursowym. W tle logo konkursu i napis "Konkurs Kaligraficzny Bakałarz'.

W Sali Plenarnej Sądeckiego Ratusza.

Finał konkursu

Finał „Bakałarza” odbył się w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Oprócz zmagań konkursowych organizatorzy przygotowali dla uczestników trzy warsztaty plastyczne. Nasi uczniowie wybrali warsztaty pod tytułem „Wykonywanie wizytówki z inicjałem”. Po tych zajęciach trzecioklasiści udali się do sali regionalnej Pałacu Młodzieży, w której odbył się konkurs. Po jego zakończeniu chłopcy razem z wychowawcą zwiedzali Nowy Sącz. W tym czasie komisja oceniała prace.

Dwaj chłopcy wykonują swoją wizytówkę z inicjałem.

Uczniowie podczas warsztatów.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w Sali Plenarnej Sądeckiego Ratusza. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Dwaj chłopcy - uczestnicy konkursu odwiedzają w Nowym Sączu różne miejsca: Zamek, Ratusz, pomnik Mickiewicza.

Zwiedzanie Nowego Sącza.

Spośród wszystkich finalistów komisja wyłoniła w każdej kategorii jednego Bakałarza i trzech Wicebakałarzy. Przyznała też po trzy wyróżnienia z każdej klasy.

Nasi reprezentanci nie zdobyli żadnego tytułu, ale i tak jesteśmy z nich dumni. Przede wszystkim dlatego, że obydwaj chłopcy pięknie piszą i wzorcowo prowadzą zeszyty, a ponadto zakwalifikowali się do finału.

Gratulujemy!!!

A. M.