20 maja 2024 r. o godz. 9.45 w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny „Mistrz matematyki”. Konkurs adresowany był dla uczniów klas III – VIII z podziałem na trzy kategorie: klasy III – IV, klasy V – VI oraz klasy VII – VIII.

Celem konkursu było:

  • rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów,
  • wyszukiwanie talentów matematycznych,
  • doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawy programowej z matematyki,
  • wzbudzanie tendencji do stałego zwiększania zasobu wiedzy.
Dwanaścioro uczestników siedzi w ławkach i rozwiązuje zadania matematyczce.. Wśród nich jest siedem dziewcząt i pięciu chłopców.

Szkolny konkurs „Mistrz Matematyki”.

Każdą klasę reprezentowały dwie osoby wybrane przez nauczycieli uczących lub uczniowie, którzy uzyskali  najwyższe wyniki w eliminacjach klasowych. Uczestnicy przez 60 minut zmagali się z 10 zadaniami matematycznymi o zróżnicowanym stopniu trudności. Zwycięzca każdej z kategorii otrzyma tytuł  „Mistrza matematyki”.

A. O.