Uczniowie klasy III, członkowie koła przyrodniczego, biorą udział w konkursie „DZIKie podwórka – szukamy bezkręgowców”. Konkurs organizowany jest przez Fundację WWF Polska (World Wide Fund for nature).

Przez dwa dni trzecioklasiści szukali wokół szkoły zwierząt bezkręgowych. Teren poszukiwań obejmował: plac zabaw, boisko sportowe, chodnik, trawnik, drzewa i krzewy rosnące przy szkole. Jak się okazuje, w naszym otoczeniu żyje wiele bezkręgowców. Uczniom klasy III udało się zaobserwować mięczaki, owady i pajęczaki. Wśród nich były między innymi: winniczki, kowale bezskrzydłe, mrówki, chrząszcze, lądzienie czerwonatki, kosarze i pająk krzyżak.

Drugiego dnia, po deszczu, szczególną aktywnością odznaczały się ślimaki winniczki. Było ich dużo pod drzewami obok boiska sportowego. Cieszy nas to bardzo, bo gatunek ten w Polsce podlega ochronie częściowej.

Warto rozejrzeć się wokół siebie i popatrzeć pod swoje stopy, aby zobaczyć te małe, ale bardzo pożyteczne zwierzątka.

Zaobserwowane bezkręgowce.

A. M.