Uczniowie klasy piątej zakończyli realizację projektu „Ja w świecie emocji”, który został przygotowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci.

Celem tego programu jest wspieranie kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów,  ich samoświadomości, a także postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

Podczas zajęć piątoklasiści  poznawali swoje mocne strony. Uczyli się, jak budować poprawne i przyjacielskie relacje oraz jak dbać o swoje granice. Pracowali w zespołach oraz indywidualnie, dyskutowali, odgrywali role. Wszyscy z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach.

M. M.