Projekt pn.: „Już pływam” realizowany jest wśród uczniów szkół Gminy Łącko przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Projekt ma na celu zachęcić młode pokolenie do uprawiania sportu i rekreacji, co niewątpliwie będzie hartować młody organizm, kształtować charakter, uczyć wytrwałości, cierpliwości, samodyscypliny, pokory, poprawiając tym samym kondycję i koordynację ruchową oraz zapobiegając tym samym wadom postawy i skrzywień kręgosłupa.